Skicka länk till app

TCompanion – What direction is ...?


4.0 ( 3440 ratings )
Resor Navigering
Utvecklare: Proctele AB
2.99 USD

TCompanion erbjuder kartfri navigering. Ja, det är sant! Följ bara pilen.
Pilnavigationen är här.

Att navigera med karta kan vara en utmaning. Även med Maps appen är det inte trivialt. Du vet var du är och vart du vill åka, men du måste jämföra kartan med verkligheten för att komma dit. Det är problemet, som denna app löser för dig. Den pekar ut riktningen tills du når destinationen.

Med TCompanion har du en karta där du markerar platser av intresse. När du har markerat dessa platser, behöver du inte någon karta. Följ bara appens stora pil för att hitta en av de platser du markerat. Du kan när som helst lägga till nya destinationer.

TCompanion använder GPS satellitnavigering.

Fördelar:
-Mycket lättare än kartnavigering, följ bara pilen;
-Vilken riktning din iPhone än pekar, så visar pilen alltid korrekt;
-Visar avståndet till destinationen i metriska eller brittiska enheter;
-Pil-navigering är det bästa navigations-alternativet om du besöker ett land med ett annorlunda alfabet och obegripliga gatuskyltar;
-Du kan dela dina markeringar via e-post med en vän, som också har appen;
-Inga data-avgifter när du navigerar i motsats till kartnavigering;
-Kompass för väderstrecken;
-LED-ficklampa genom att trycka på en knapp.

Öppna Appens kartskärm och lokalisera de platser du vill besöka och spara dem. Senare kan du välja en av platserna och be appen att peka ut riktningen.

Naturligtvis kan du göra detta på språng också. Exempel: vilken riktning är Bond Street härifrån. Öppna TCompanions karta. Sök efter Bond Street, sätt ett märke där och tryck Spara & Peka. TCompanions stora pil pekar mot Bond Street.

Antag att du ska resa till London. Före avresan kan du använda denna app för att markera de platser du vill besöka. Du kanske väljer Big Ben, British Museum, en teater i West End, ditt hotell och en pub som någon har rekommenderat. Dessa platser hamnar i en tabell. På plats i London, kan du starta TCompanion och välja till exempel Big Ben i tabellen och trycka på Peka-knappen. Då pekar pilen dig i riktning mot Big Ben och visar avståndet dit.

Ett annat användningsexempel är att markera t.ex. där du parkerade bilen.

Denna app använder inte Internet när du navigerar. Internet används endast när du öppnar kartan.

Appen gör det möjligt att använda enhetens LED-blixt som ficklampa.